Het Cruciale Belang van de Kurkeik

ONMISBAAR VOOR MENS & DIER

Ongeveer 34% van ‘s werelds kurkeikenbossen (Quercus suber), of 736.000 hectare, bevindt zich in Portugal. Deze uitgestrekte en adembenemende bossen zijn kenmerkend voor het Portugese landschap en verantwoordelijk voor de omzeting van 14 miljoen ton CO2 per jaar. De kurkschors, die op een duurzame manier kan worden verwijderd, is een hernieuwbare bron van uitzonderlijk materiaal dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Als ze goed worden beheerd, kunnen deze verbazingwekkende bomen tot 150 jaar schone lucht en kurkschors blijven bieden.

Kurkbossen spelen echter een nog veel grotere en belangrijkere rol in het ecosysteem. Ze bieden een thuis aan ontelbare planten en dieren (waaronder zeer bedreigde diersoorten zoals de Iberische lynx) en spelen een belangrijke rol bij het gezond houden van de grond en het voorkomen van bodemerosie. Zonder deze bomen zouden zowel de biodiversiteit als de vitale inkomstenbron van duizenden mensen in gevaar komen.

Het behoud van de kurkbossen betekent daarom dat niet alleen een hernieuwbare bron van materialen wordt beschermd, maar eveneens de dat gezondheid van het Middellandse Zeegebied wordt gegarandeerd.

Een WWF Prioriteit

Het WWF classificeerd een selecte groep plant- en diersoorten als prioriteit en doet er vervolgens alles aan om deze te beschermen. Een bepaalde soort kan een prioriteit zijn omdat het een vitale rol speelt in het ecosysteem (bijv. een cruciale schakel in de voedselketen, hun impact op de algehele habitat) of voor mensen (bijv. voor de gezondheid, levensonderhoud of culturele waarde). De kurkeik maakt deel uit van deze lijst.
fa-
et-
fa-
material-

%

Van alle kurkbos groeit in Portugal

Miljoen ton CO2 omgezet naar zuurstof elk jaar

Plant- en diersoorten kunnen voorkomen per m2

# mensen tewerkgesteld in Portugese kurksector

Een thuis voor biodiversiteit

Een thuis voor biodiversiteit

De Portugese kurkbossen bieden onderdak aan een ongelooflijk rijke diversiteit aan dieren (waaronder de bedreigde Iberische lynx, de keizerarend, het atlashert en zeldzame vogelsoorten) evenals talloze schimmels en ander plantaardig leven (tot 150 soorten per vierkante meter) .
Verzorger van het land

Verzorger van het land

De bossen spelen een belangrijke rol bij de opslag en omzetting van koolstof, het behouden van stroomgebieden en het voorkomen van bodemerosie. Zonder de kurkeik zouden grote gebieden kunnen bezwijken voor verwoestijning die zowel het leven van mensen als dieren en planten negatief zou beïnvloeden.
Een vitale bron van inkomsten

Een vitale bron van inkomsten

Meer dan 9000 Portugezen zijn rechtstreeks tewerkgesteld in de kurkindustrie, en hangen dus af van deze bossen om voor hun gezin te kunnen zorgen. De 700 Portugese bedrijven die actief zijn in de sector voegen jaarlijks bijna een miljard euro toe aan het bbp van Portugal, en spelen dus een sleutelrol in de economische gezondheid en ontwikkeling van het land.

Een Kwetsbaar Eco-Systeem

STAAT ONDER DRUK

Het diverse ecosysteem dat mogelijk wordt gemaakt door de kurkbossen staat onder druk, en dit ondanks de duidelijke voordelen die het biedt. Naast de dreiging van illegale ontbossing is er ook het risico van gebrek aan een goede bescherming en onderhoud. Dit komt omdat menselijk ingrijpen en onderhoud nu net bevorderend werkt voor het ecosysteem. En aangezien 85% van het land in privébezit is dreigt de balans verstoort te worden:

Gebrek aan kennis kan leiden tot ontoereikende of verkeerd onderhoud, zoals het gebruik van zware machines voor het verwijderen van laag struikgewas (dit beschadigd de boomwortels), schadelijke pesticiden, bomen die hun leeftijdsgrens bereikt hebben maar niet tijdig vervangen worden, enz.

Een lagere vraag naar kurkproducten zoals kurkflesstoppers (ten gunste van synthetische alternatieven of metalen schroefdoppen) zet de hele industrie onder druk en kan mensen wegjagen van het platteland naar de steden. Het niet onderhouden van de kurkbossen is niet alleen gevaarlijk voor het evenwicht van de habitat, maar verhoogt ook het risico op destructieve bosbranden.

Bovendien verliezen de kurkbossen zelf ook terrein ten gunste van landbouw of recreatief gebruik.

Tot slot, gezien het enorme aantal Portugezen dat afhankelijk is van de kurkindustrie, is er ook het risico op een stijging in armoede in geval van sterke achteruitgang. Dit omdat er niet genoeg economische alternatieven zijn om de volledige actieve beroepsbevolking te absorberen.

Een Kwetsbaar Eco-Systeem

STAAT ONDER DRUK

Het diverse ecosysteem dat mogelijk wordt gemaakt door de kurkbossen staat onder druk, en dit ondanks de duidelijke voordelen die het biedt. Naast de dreiging van illegale ontbossing is er ook het risico van gebrek aan een goede bescherming en onderhoud. Dit komt omdat menselijk ingrijpen en onderhoud nu net bevorderend werkt voor het ecosysteem. En aangezien 85% van het land in privébezit is dreigt de balans verstoort te worden:

1. Gebrek aan kennis kan leiden tot ontoereikende of verkeerd onderhoud, zoals het gebruik van zware machines voor het verwijderen van laag struikgewas (dit beschadigd de boomwortels), schadelijke pesticiden, bomen die hun leeftijdsgrens bereikt hebben maar niet tijdig vervangen worden, enz.

2. Een lagere vraag naar kurkproducten zoals kurkflesstoppers (ten gunste van synthetische alternatieven of metalen schroefdoppen) zet de hele industrie onder druk en kan mensen wegjagen van het platteland naar de steden. Het niet onderhouden van de kurkbossen is niet alleen gevaarlijk voor het evenwicht van de habitat, maar verhoogt ook het risico op destructieve bosbranden.

3. Bovendien verliezen de kurkbossen zelf ook terrein ten gunste van landbouw of recreatief gebruik.

4. Tot slot, gezien het enorme aantal Portugezen dat afhankelijk is van de kurkindustrie, is er ook het risico op een stijging in armoede in geval van sterke achteruitgang. Dit omdat er niet genoeg economische alternatieven zijn om de volledige actieve beroepsbevolking te absorberen.

Het WWF Actieplan

DRIE FOCUSPUNTEN

et-R

Kennis delen

Alle beste praktijken voor het onderhoud van het ecosysteem verzamelen en dit delen met de grondbezitters

et-R

Aanbevelingen

In samenwerking met lokale universiteiten, om zo de beleidsverandering en implementatie te beïnvloeden

et-R

Sensibilisering

Van zowel de kurkindustrie als de consument om zo rechtstreeks de vraag naar duurzame kurkschors te stimuleren

Wil je meer weten over over het engagement van het WWF bezoek dan hun website.

Hoe Urban Design Fox Helpt

EN JIJ KUNT BIJDRAGEN

We willen graag het WWF helpen bij het behoud van dit delicate ecosysteem rond de kurkeikbossen. Daarom engageren we ons om de middelen te doneren die nodig zijn om verlaten, slecht onderhouden of omgebouwde landschappen te herstellen en beschermen. Concreet betekent dit dat we voor elke tafel die we verkopen de nodige fondsen verschaffen om 10m² land te conserveren. Naast de positive invloed op het eco-systeem stimuleren we ook de lokale gemeenschap die op de kurkindustrie berust om te overleven.

Hoe Urban Design Fox Helpt

EN JIJ KUNT BIJDRAGEN

We willen graag het WWF helpen bij het behoud van dit delicate ecosysteem rond de kurkeikbossen. Daarom engageren we ons om de middelen te doneren die nodig zijn om verlaten, slecht onderhouden of omgebouwde landschappen te herstellen en beschermen. Concreet betekent dit dat we voor elke tafel die we verkopen de nodige fondsen verschaffen om 10m² land te conserveren. Naast de positive invloed op het eco-systeem stimuleren we ook de lokale gemeenschap die op de kurkindustrie berust om te overleven.